Search…
⌃K

FRS Troubleshooting

איך יודעים מה מצב התקשורת בסניפים? (מה השגיאה?)

ניתן להכנס ללינק http://apache.beengo.me/aromaposstatus ולראות מה מצב הסניפים.

נפילת תקשורת (Connection Timeout)

שגיאת Connection Timeout מופיעה כאשר אין תקשורת מקומית בסניף.
כלומר - אין לנו גישה לקופה כלל (אנחנו מתקשרים והקופה לא עונה).

פתרון: צריך לעשות Reset לראוטר שמחובר לקופה (במידה וזה ראוטר של בזק פשוט לכבות ולהדליק אותו).

נפילת צלחת (Connection Refused)

נפילת Connection Refused מופיעה כאשר יש תקשורת בסניף, אבל ה"צלחת" (פרוטוקול תקשורת) בקופה המקומית לא עובד. הצלחת היא תוכנה שמותקנת על מחשבי FRS שעובדת ברקע תמיד ומחכה להזמנות חדשות. במידה והיא נסגרת יש לפעול בצורה הבאה:
 1. 1.
  בקופה מס' 1
 2. 2.
  לוחצים Ctrl + Alt + Del
 3. 3.
  נכנסים למנהל המשימות (task manager)
 4. 4.
  מחפשים את התהליך בשם (TsCeSrv.exe)
 5. 5.
  בוחרים אותו ולוחצים סיום תהליך (End Process)
 6. 6.
  לאחר מכן יוצאים מהקופה (חזרה למסך הראשי - לדסקטופ)
 7. 7.
  נכנסים לתיקיה בדסקטופ בשם ERG
 8. 8.
  הולכים לתיקיה בשם PocketBeengo
 9. 9.
  ומפעילים את הקובץ TsCeSrv (לחיצה כפולה)
ניתן גם לראות את הסרטון בלחיצה כאן​